Archivace 

  • Pro podnikatele, firmy, instituce, spolky, soukromé osoby, organizace
  • Pro účetní doklady a veškeré dokumenty

další informace najdete na stránkách obce Kubova Huť, kde je archiv umístěn

 

Archiv

  • soukromá spisovna
  • zajišťujeme veškeré služby spojené s dokumenty a doklady
  • archivaci dokumentů a dokladů
  • veškeré činnosti spojené s archivací
  • vyhledávací činnost
  • přípravu dokumentů pro kontroly / finanční úřad, sociální správa, zdravotní pojišťovny, státní instituce, atd…..
  • skartaci dokumentů po stanovené lhůtě archivace
  • zajištění přepravy dokumentů z vašeho sídla do archivu

 

Provoz s povolením státního archivu v Třeboni

Vše zajištěno smlouvou.

Uložení dokumentů v archivu za 1Kč bm/den