DAŇOVÝ KALENDÁŘ srpen-prosinec 2014

22.08.2014 12:16
SRPEN
pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červenec 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
– souhrnné hlášení za červenec
– výpis z evidence za červenec
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2014
ZÁŘÍ
pondělí 1.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014
a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
2014
úterý 30.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do
jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014
ŘÍJEN
pátek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost
zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2014
pondělí 27.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)
(5)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014
pátek 31.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014
LISTOPAD
pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014
a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
– spotřební daň – splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014
PROSINEC
pondělí 1.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
středa 10.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 29.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
2014
středa 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014

Kontakt

Koječín 25
387 01 Volyně

tel.: 380 427 365

IČ: 49006991

DIČ: CZ7253201703

102

IT servis zajištuje firma Milan Volf

www.pocitacept.cz