Účetnictví

 • zpracování účetních agend
 • vedení daňové evidence
 • účetnictví
 • mzdové účetnictví
 • zpracování účetních závěrek a bilancí
 • účetnictví pro obce a neziskové organizace

Daně

 • daň z příjmu
 • z přidané hodnoty
 • z nemovitostí
 • silniční
 • darovací
 • dědická
 • spotřební
 • zpracování daňových přiznání
 • sociální a zdravotní pojištění, zpracování ročních výkazů

Speciality

 • vedení účetnictví v konkurzu a likvidaci
 • rekonstrukce účetnictví
 • převod daňové evidence na účetnictví